Opvoedopstelling

In een opvoedopstelling wordt er individueel gewerkt met een van de ouders aan een opvoedvraag.

Via de ouder kijken we naar wat er voor ouder en kind op een diepere laag speelt. Zo weten we wat de ouder en/of het kind nodig heeft.
Kinderen behoeven niet mee te komen naar het consult en blijven daardoor vrij van ‘therapie’.
De opvoedopstelling maakt de onderliggende dynamiek in het gezins- en gehele familiesysteem zichtbaar en vooral voelbaar. Hierdoor kan een doorbraak worden bewerkstelligd die voor een praktische en ook definitieve oplossing zorgt van opvoedingsvraagstukken.
Ouders en kinderen komen daarnaast weer in een goede verhouding te staan ten opzichte van elkaar. Zij voelen zich niet langer ge-bonden, maar ver-bonden met elkaar.

Meer info
www.opvoedopstellingen.nl